The Toyota Way - the way we do things

De kern van de Toyota-cultuur komt van oprichter Sakichi Toyoda, die de Toyota-geboden beschreef als een eerbewijs aan zijn eigen ziel, en ze worden onafgebroken overgedragen van de ene generatie op de andere. Een Toyota-leider zijn betekent inzicht hebben in deze geboden en ze gebruiken als leidraad en inspiratiebron in het kader van uw dagelijkse activiteiten. De vijf waarden van de Toyota Way vormen de essentie van deze geboden.

Uitdaging

Een lange termijn visie handhaven en alle uitdagingen aangaan met de nodige moed en creativiteit om die visie te verwezenlijken.

Kaizen

Continue verbetering. Want geen enkel proces kan ooit perfect zijn, er is altijd ruimte voor verbetering.

Genchi Genbutsu

Teruggaan naar de bron en de feiten verzamelen om juiste beslissingen te nemen en doelen te realiseren.

Respect

Toyota heeft respect voor anderen, stelt alles in het werk om anderen te begrijpen, aanvaardt verantwoordelijkheden en doet zijn best om wederzijds vertrouwen op te bouwen.

Teamwork

Toyota stimuleert persoonlijke en professionele groei, deelt kansen voor ontwikkeling en maximaliseert de individuele en teamprestaties. Kaizen geeft alle medewerkers de kracht om hun rol te veranderen, zodat zij op hun beurt verbeteringen kunnen doorvoeren in het bedrijf. 

 

Het ware Noorden – op weg naar de ultieme visie

Het True North-concept impliceert een ultieme visie. Dat is ook het streven van Toyota LEAN Academy wanneer we met onze klanten samenwerken. De sleutel bij het nastreven van deze visie is: ga de uitdaging aan met wat zou moeten zijn, in plaats van met wat kan. De true north-visie van TPS kan in de volgende 4 kernelementen worden samengevat:

Respect en zekerheid voor medewerkers – Veiligheid staat altijd voorop, maar ook het betrekken van alle medewerkers bij het continu verbeteren van processen en organisatie – een ‘kaizen’ cultuur.

Geen defecten – Bevestig de kwaliteit tijdens elke stap van het proces om de klanttevredenheid te waarborgen en verspilling, als gevolg van het verhelpen van defecten, te vermijden.

One-piece flow, on demand – Just in Time heeft als doel elk product te produceren overeenkomstig met de vraag. Hierdoor wordt verspilling als gevolg van overproductie voorkomen.

100% waarde toevoegen – Plaats de ervaring van de klant voorop. Ban verspilling uit en maximaliseer de waarde door de processen continu te verbeteren en meerwaarde aan het product toe te voegen.

Toyota Material Handling Nederland heeft een eigen True North-visie: 'Leidend naar Zero Muda*'. Geen verspillingen, geen overbodige zaken, maar voortzetting van duurzaamheidsdenken in people, profit en planet. Bij ons én bij onze klanten.

 

*Muda is de Japanse term voor verspilling in al zijn vormen – in het slechtste geval overproductie en verder als gevolg van beweging, voorraad, defecten, overbewerking, vervoer en wachttijden. Toyota streeft ernaar muda in de eigen bedrijfsactiviteiten uit te bannen en met klanten samen te werken bij het realiseren van soortgelijke doelen.

Wis alles