Duurzaamheidsrapport 2023

Ons nieuw duurzaamheidsverslag van 2023 is afgestemd op het nieuwe ESRS-kader, nog voor de invoering van de EU vereisten, op basis daarvan hebben we onze nieuwe doelstellingen vastgesteld voor de komende 10 jaar. Meer informatie is te vinden in ons vernieuwde duurzaamheidsrapport. 

Duurzaamheidsrapport - 2023

Onze duurzaamheidsaanpak: 'Together we move the world towards easy and sustainable'

Toyota Material Handling heeft een lange historie als het gaat om duurzaamheid, veiligheid en bescherming van het milieu. Iets waar we trots op zijn. Maar ook in de toekomst wil Toyota een voortrekkersrol blijven spelen. Voor 2030 hebben we een aantal belangrijke ambities geformuleerd. Missie: met behulp van de nieuwste technologieën het leven zoveel mogelijk veraangenamen. We gaan nóg meer recyclen, natuurlijke hulpbronnen beschermen en zoveel mogelijk gebruikmaken van duurzame energiebronnen.

Toyota is partner van MVO Nederland

Toyota Material Handling Nederland is al jaren partner van MVO Nederland.

Hiermee maken wij onderdeel uit van een beweging van bedrijven die allemaal dezelfde doelen nastreven: werken aan klimaatneutraliteit, de circulaire economie, inclusief ondernemen en eerlijke ketens.

Wis alles