Production Mjölby Factory

Meest recente duurzaamheidsverslag volgt nieuwe ESRS-richtlijnen

In ons meest recente duurzaamheidsverslag volgen we de nieuwe Europese Sustainability Reporting Standards (ESRS-raamwerk). Hoewel deze aanpak momenteel nog niet verplicht is, verhogen we de normen door verandering te omarmen.

Voor dit zesde duurzaamheidsverslag hebben we ons rapportageproces ruim op tijd afgestemd op de ESRS. Door deze aanpak zijn we in staat om al in een vroeg stadium de hiaten in de duurzaamheidscommunicatie te identificeren, de momenteel beschikbare informatie openbaar te maken en ons voor te bereiden op de nieuwe normen, die in 2026 van kracht worden. Het ESRS-raamwerk is een belangrijk onderdeel van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de EU en is een toekomstige set van EU-eisen voor naleving en openbaarmaking voor grote bedrijven.

‘We are committed to being transparent towards our stakeholders on the challenges we face in becoming a more sustainable company. We aim to be publicly accountable on our commitments towards progress through our sustainability reporting,’ says Ernesto Domínguez, President and CEO at Toyota Material Handling Europe.

Toyota Material Handling Europe is al meer dan tien jaar koploper op het gebied van duurzaamheid in de intern transportsector. Door de structuur van het duurzaamheidsrapport 2023 af te stemmen op het ESRS, vooruitlopend op de geleidelijke invoering van de EU-vereisten - en door nieuwe doelen te stellen voor elk van de standaarden - dagen we onszelf uit om voorop te blijven lopen en ons niet alleen te richten op de eigen activiteiten, maar ook op de relaties met leveranciers, onderaannemers, klanten en andere belanghebbenden.

Andere hoogtepunten in het verslag zijn de emissiedoelstellingen die we hebben ingediend bij het Science Based Targets-initiatief (SBTi), een nieuwe DE&I-verplichting om een inclusieve werkplek te creëren en de oprichting van een ESG-commissie om de duurzaamheidsstrategie en ESG-besluitvorming te verbeteren. (ESG= Environmental, Social & Governance  DE&I = Diversity, Equity & Inclusion)

‘Every sustainability challenge is inherently cross-functional. That’s why putting together a team of directors from every business function enables us to tackle a full range of sustainability issues, such as climate change, diversity, and health & safety. The ESG Committee will enable us to support our Management and gain momentum in transitioning to a more sustainable business,’ says Tom Schalenbourg, Director Sustainable Development at Toyota Material Handling Europe.

Bekijk hier Toyota Material Handling Europe's 2023 Sustainability Report (engelstalig) >>

Strategisch Marketing Manager

Lieselotte Everaerts

Toyota Material Handling Europe
lieselotte.everaerts@toyota-industries.eu
Tel: +32 3 302 3245
M: +32 498 69 73 92

Wis alles