Wim Vos nieuwe directeur Toyota Material Handling Nederland

Met ingang van 1 april 2021 is Wim Vos de nieuwe algemeen directeur van Toyota Material Handling Nederland. Hij volgt Pank Hertsenberg op, die zijn functie als algemeen directeur neerlegt met het oog op het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd.

Wim Vos is sinds 2005 werkzaam bij Toyota Material Handling Nederland (voorheen BT) en heeft in de afgelopen 15 jaar diverse directiefuncties bekleed in achtereenvolgens after sales, sales & marketing en advanced logistics. Door de jaren heen heeft hij brede ervaring opgedaan als eindverantwoordelijke voor de verschillende bedrijfsdisciplines.


Pank Hertsenberg neemt na een lange, succesvolle periode afscheid als algemeen directeur van Toyota Material Handling Nederland. Zijn loopbaan bij Toyota Material Handling Nederland startte 24 jaar geleden. De laatste 17 jaar heeft hij de functie van algemeen directeur bekleed en het bedrijf is onder zijn leiding gegroeid naar een omzet van meer dan EUR 130 miljoen en een personeelsbestand van meer dan 350 medewerkers. Hij draagt een stabiele en sterke organisatie over met een duidelijke toekomstvisie en strategie. 

Wim Vos heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de nieuwe visie en strategie. De ingezette koers en de bedrijfsvoering zullen als gevolg van de wisseling niet wijzigen en in dezelfde lijn worden voortgezet.

Wim Vos

Het directieteam van Toyota Material Handling Nederland bestaat per 1 april 2021 uit:

Wim Vos - algemeen directeur 

Jos Hollmann - financieel directeur

Janine van den Bercken - service market directeur

Pieter Bos - commercieel directeur

 

Contact 
Jerrel Djaidoen - marketing manager
Toyota Material Handling Nederland
088-8642000 / 06-51395821

Wis alles