Solar panels installed at Toyota Material Handling Manufacturing Italy (Bologna factory) saving 370 tonnes of CO2 per year

Toyota Material Handling Europe op weg naar netto-koolstofvrije toekomst met 100% duurzame elektriciteit

In de aanloop naar Wereldmilieudag heeft Toyota Material Handling Europe bekendgemaakt per 1 april 2021 te zijn overgestapt op 100% duurzame elektriciteit bij de activiteiten in Europa. De overstap geldt voor alle Europese vestigingen van het bedrijf en is een grote stap voorwaarts naar de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. Op zichzelf is de overstap goed voor 15% van de vooruitgang die nodig is voor het doel van netto-koolstofvrije activiteiten in 2030.

Toyota Material Handling Europe heeft bekendgemaakt dat alle vestigingen in Europa nu 100% duurzame elektriciteit inkopen, zonder enige CO2-uitstoot.

De overstap is op 1 april 2021 afgerond, maar is het resultaat van continue inspanningen sinds 2018. Sindsdien heeft Toyota Material Handling Europe het percentage elektriciteit uit duurzame bronnen gestaag weten te verhogen. Alle vestigingen en locaties zijn erbij betrokken: vijf fabrieken, 21 nationale verkoopbedrijven, drie hoofdkantoorlocaties in Zweden en diverse magazijnen.

Met dit, door Toyota Material Handling Europe, voltooide project heeft het bedrijf tot nu toe de grootste vooruitgang geboekt op weg naar zero emissie. Toen Toyota Material Handling Europe in 2012 duurzaamheidsgegevens begon te volgen, berekende het bedrijf dat CO2-uitstoot van elektriciteit 15% uitmaakte van de totale emissie.

“De overstap op 100% duurzame elektriciteit is een belangrijke mijlpaal in ons duurzaamheidstraject”, zegt Ernesto Domínguez, President en CEO van Toyota Material Handling Europe. “Het is niet alleen belangrijk dat we doelen stellen voor de toekomst, maar ook dat we milieumaatregelen nemen. De overstap op duurzame elektriciteit is een concrete prestatie waarmee we meetbaar het verschil maken en we ervoor kunnen zorgen dat klanten die zich inzetten voor het bereiken van zero emissie ons als partner kiezen.”

Hoe is de overstap gerealiseerd?

  • Duurzame elektriciteit wordt gecertificeerd door de uitgifte en aankoop van Guarantees of Origin (GO's), waarbij energie eenheden worden bijgehouden die uit duurzame bronnen zijn geproduceerd. Elke GO krijgt een uniek nummer en wordt in een centraal register geannuleerd wanneer de overeenkomstige hoeveelheid elektriciteit wordt gekocht en verbruikt. Op die manier wordt voorkomen dat GO's dubbel worden geteld en wordt ervoor gezorgd dat elke GO een reële bijdrage levert aan de markt voor duurzame energie.

Bij Toyota Material Handling Europe wordt het 100% duurzame elektriciteitsverbruik ingedeeld in drie categorieën:

  • 95% wordt verkregen door samen te werken met lokale elektriciteitsleveranciers via contracten voor duurzame elektriciteit. De leveranciers leveren het bewijs dat zij GO's annuleren die overeenkomen met de hoeveelheid elektriciteit die wordt gekocht.
  • Voor de resterende 4% waarbij lokale oplossingen niet beschikbaar zijn, koopt en annuleert Toyota Material Handling Europe GO's via handelaren die losstaan van elektriciteitsleveranciers.
  • De laatste 1% van de elektriciteit wordt opgewekt door lokale zonnepanelen bij verschillende Europese vestigingen.

 

Duurzame principes in de praktijk

Duurzaamheid staat in de bedrijfscultuur en bij de prioriteiten van Toyota Material Handling Europe centraal. De overstap op duurzame elektriciteit is een van de meer dan 200 projecten waarin het bedrijf momenteel investeert om energie efficiëntie te bevorderen en emissies te verminderen. Met al deze projecten samen heeft de hele Europese organisatie de CO2-uitstoot sinds 2012 met 29% weten terug te dringen. Dankzij het energieprogramma konden de energie uitgaven met 10% worden verminderd, wat bijdraagt aan zowel ecologische als financiële duurzaamheid.

Andere belangrijke factoren die een rol hebben gespeeld, zijn een programma van het bedrijf om in 2025 in alle vestigingen een ISO 50001-certificering te behalen en de oprichting van de eerste emissieloze fabriek in de sector. De oprichting van de emissieloze fabriek werd in 2020 voltooid, tien jaar eerder dan gepland. Het productiecentrum in het Zweedse Mjölby wordt voorzien van duurzame elektriciteit, stadsverwarming en vloeibaar biogas. Daardoor is de fabriek koolstofvrij, zowel wat de activiteiten ter plaatse als de energie van de leveranciers betreft. Het is een voorbeeld van hoe nieuwe, toekomstgerichte productiesystemen duurzaamheid en commerciële groei tot één geheel maken.

De volgende mijlpalen in het de duurzaamheidstraject van Toyota Material Handling Europe zijn: de voltooiing van de certificering van energiebeheersystemen in alle vestigingen en een nauwe samenwerking met klanten en leveranciers om elkaar te ondersteunen bij het verminderen van emissies en het opbouwen van netto-koolstofvrije supply chains.  We moedigen al onze zakenpartners aan om samen met Toyota Material Handling Europe over te stappen op 100% duurzame elektriciteit.

Contact

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Wis alles