Toyota Material Handling Nederland behaalt opnieuw het BMWT-keurmerk Duurzame Bedrijfsvoering op topniveau

Het keurmerk is ontwikkeld door de branchevereniging BMWT in samenwerking met onafhankelijke duurzaamheidsspecialisten en voldoet aan de hoogste normen en relevante wetgeving op het gebied van energiemanagement, bodembescherming, emissies en circulariteit..’

Het keurmerk stelt eisen aan de inrichting van energie- en milieumanagement in een organisatie, zoals het toepassen van plan-do-check-act cyclus om continu te verbeteren (Kaizen), maar ook aan de daadwerkelijke inbedding van het systeem in een organisatie. Vergelijkbaar met de onderdelen van ISO14001 en ISO50001 (milieu- en energiemanagementsystemen). Onderdeel van de certificatieprocedure is dan ook een praktijkaudit op locatie door TUV Reinland. Daarbovenop stelt het keur specifieke eisen die relevant zijn voor juist de branche Mobiele werktuigen en intern transport.

De afgelopen jaren is het keurmerk flink aangescherpt vanwege veranderende wet- en regelgeving, maar ook sociale druk op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het keurmerk erkend als een alternatieve invulling van de Energiebesparings- en EED auditplicht.

Dat Toyota Material Handling Nederland haar gouden certificering heeft weten te verlengen, betekent dat we ons bewust zijn van onze milieuverantwoordelijkheden en weten waar we direct impact hebben. En dat we op de juiste weg zijn om die impact te verkleinen, met name als het gaat over ons energieverbruik in het pand en door het wagenpark, afvalstromen en bodembescherming. De auditor heeft tijdens de controle duidelijk kunnen zien dat praktijk en theorie bij elkaar aansluiten. Ook was de auditor positief verrast door de TLA aanpak en het beheer van de milieustraat.

Het behalen van het BMWT-keur duurzame bedrijfsvoering is een belangrijke mijlpaal, waarbij we vooral naar onze eigen directe impact kijken, maar daarnaast gaan we ook kijken naar de impact in de keten. Daarmee sluiten het keurmerk BMWT-keur duurzame bedrijfsvoering, de Net Zero doelstellingen van Toyota Material Handling, ketenaansprakelijkheid in de Wetgeving en onze duurzaamheidsrating EcoVadis perfect op elkaar aan.

Voor vragen omtrent duurzaamheid of de BMWT-keur duurzame bedrijfsvoering, neemt u contact op via het contactformulier.

Contact opnemen
Wis alles