Onze impact op het milieu

Toyota Material Handling Europe heeft serieuze inspanningen geleverd om de impact op het milieu te verminderen. We werken er hard aan om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in onze hele toeleveringsketen te verminderen, waarbij we onze klimaatdoelstellingen afstemmen op de Europese normen en zelfs nog verder gaan. Ons doel is om uiterlijk in 2050 wereldwijd net-zero emissies te bereiken. Ons Net Zero-programma vereist gecoördineerde actie in de hele supply chain, zowel opwaarts als neerwaarts. Door de operationele efficiëntie te verhogen en steeds meer prioriteit te geven aan reparatie, hergebruik, renovatie en recycling van producten, streven we geleidelijk naar een circulair bedrijfsmodel.
Wis alles