De Toyota Way

De Toyota Way is gebaseerd op de basisprincipes van Toyota. De vijf kernwaarden vertegenwoordigen de overtuigingen en waarden die door iedereen binnen de Toyota Groep worden gedeeld. Van alle medewerkers op elk niveau van het Toyota-team wordt verwacht dat zij deze waarden in hun dagelijkse werk en in hun relaties met anderen in acht nemen en uitdragen. Bekijk hier de vijf kernwaarden in de ogen van de medewerkers.

Genchi Genbutsu volgens Matty van Geel - Senior servicemonteur

Als servicemonteur bij Toyota werk je aan verschillende soorten heftrucks van groot tot klein en van handbediend tot volledig automatisch.

Bij Toyota hebben we 5 kernwaarden en een daarvan is Genchi Genbutsu, oftewel terug naar de bron. Dit betekent voor mij als servicemonteur het traceren van problemen en achterhalen waardoor deze ontstaan. Je gaat op zoek naar een oplossing waarmee de klant geholpen wordt. Tevens draag je zorg voor het ontzorgen van de klant door hem bij te staan en oplossingen te zoeken voor het interne transport in de breedste zin van het woord.
Kortom een functie waar je voldoende uitdagingen in zult vinden en waarin je continu blijft leren.

Kaizen volgens Annet Verbocht - Teamleider key- en national account support

Een van de kernwaarden van Toyota is Kaizen, oftewel continu verbeteren. Op de afdeling Sales Support staan we nooit stil en met het team kijken we altijd waar verbeteringen mogelijk zijn. We starten met het onderzoeken van problemen en feiten en analyseren dit. Daarnaast bepalen we welke verbeterslagen het hardst nodig zijn en hier maken we een overzicht van met daarin de voortgang. Vervolgens zorgen we ervoor dat we dit standaardiseren.

In mijn functie als teamleider zorg ik ervoor dat we dit gezamenlijk oppakken door middel van een brainstormsessie of tijdens een dagstart. Zo blijft iedereen betrokken en zorgen we ervoor dat ‘continu verbeteren’ centraal staat op onze afdeling en dat we iedereen erbij betrekken. Zo blijf je allemaal aangesloten en actief in het meedenken van nieuwe ideeën en verbeteringen als team!

Challenge volgens Charlie Egberts - Customer operations coördinator

Toen ik 11 jaar geleden bij Toyota Material Handling kwam werken als servicemonteur was het voor mij al snel duidelijk dat ik graag wilde doorgroeien. Mijn ambitie was om techniek, service en operationeel werk met elkaar te verbinden. De organisatie heeft mij de kans gegeven om dit samen te voegen in de functie van operationeel accountmanager service. Deze kans heb ik met beide handen aangegrepen. Omdat ik uit de technische hoek kwam, was dit voor mij dan ook een geweldige uitdaging. Ik krijg de kans om mezelf steeds verder ontwikkelen, elke dag weer. Toyota Material Handling biedt mooie uitdagingen en kansen voor haar medewerkers, maar de eerste stap moet je zelf durven te zetten.

Teamwork volgens Daan van der Steeg - Rental & Used directeur

Teamwork is in mijn optiek samenwerking zoeken met collega’s, interne stakeholders en klanten om de doelstellingen van de klant en onze organisatie te realiseren. Je bereikt successen door organisatiebreed te denken met het klantbelang als uitgangspunt. Hoe ervaar ik teamwork binnen Toyota? Oprechte interesse tonen in mensen en processen, je kwetsbaar durven opstellen en een kritische maar nieuwsgierige houding hebben.

In 2012 ben ik gestart in een organisatie en branche die voor mij onbekend waren. De collega’s, binnen en buiten de afdeling, toonden interesse in mij als persoon en gaven mij het warme gevoel dat je wenst bij de start in een nieuwe organisatie. Zonder deze informatieoverdracht en samenwerking had ik de benodigde kennis niet kunnen opdoen. Teamwork is samenwerking zoeken in nieuwe situaties, lastige klantcases bespreken of complexe materie bediscussiëren in plaats het zelf maar “uit te proberen”. De ultieme beloning is een goed eindresultaat waarbij je weet dat dit alleen mogelijk was door samen te werken in plaats van alleen te acteren.

In mijn huidige rol als Salesmanager is teamwork essentieel en iets waar ik van geniet. Mensen in het team, of daarbuiten, samenbrengen om het beste uit zichzelf te halen.
Persoonlijk werk ik in veel verschillende teams samen. De diversiteit aan teams, zowel binnen Toyota Nederland als Toyota Europe, geeft mij veel nieuwe inzichten waar ik in mijn dagelijkse werk direct profijt van heb.
Tot slot is teamwork in multidisciplinaire teams in mijn ogen de sleutel om het algemene organisatiedoel te realiseren en voorkomt het kijken vanuit afdelingsperspectieven.

Respect volgens Dorine Oliedam - HR adviseur

Eén van onze kernwaarden is respect. Dit is wat wij binnen onze organisatie naar onze medewerkers toe erg belangrijk vinden. We hebben respect voor elkaar: iedere medewerker is bij ons belangrijk. Ondanks dat wij ruim 400 medewerkers in dienst hebben, kennen wij elkaar, luisteren we naar elkaar en leren we van elkaar. We waarderen onze medewerkers om hun deskundigheid, kwaliteiten en vaardigheden. Daarnaast vinden we het persoonlijke contact erg belangrijk en zijn oprecht geïnteresseerd in elkaar. We vinden de balans privé-werk erg belangrijk en houden hier rekening mee.

Wis alles