Onze bestuursaanpak

Ervoor zorgen dat we over het juiste beleid, de juiste processen en een ethische bedrijfscultuur beschikken, is van cruciaal belang. Wij streven ernaar om open en transparant te opereren en onze normen te verhogen. Onze bestuursstrategie definieert een sterke organisatiestructuur, beleid inzake zakelijk gedrag en praktijkrichtlijnen. We koesteren en promoten een bedrijfscultuur die de gezondheid, veiligheid en welzijn van alle werknemers stimuleert. Het uitvoerend management en de toezichthoudende organen streven ernaar eerlijke bedrijfspraktijken te beschermen die verband houden met de daarmee samenhangende risico's, compliance, omkoping en corruptie.
Wis alles