Prosperity

Een belangrijk onderdeel van onze Europese bedrijfsstrategie is ons te richten op kwaliteit in alles wat we doen. Onze visie is Zero Muda, om inefficiënties en afval uit de material handling van onze klanten te halen. Wij streven ernaar om het voor klanten gemakkelijker te maken hun strategische doelen te bereiken op het gebied van productiviteit, veiligheid en duurzaamheid. Als leider binnen onze industrie hebben we onze belangrijkste leveranciers uitgenodigd om samen met ons onze ambitie niveaus op deze gebieden voor het volgende decennium te versnellen.
Wis alles