Diesel of LPG heftruck versus elektrische heftruck

Naast een hoge productiviteit en efficiency bepalen energie-efficiëntie en duurzaamheid meer dan ooit de keuze voor een heftruck. De energiebron speelt hierbij een belangrijke rol. En ja, ook aan die energiebron zijn kosten verbonden. Meer inzicht maakt de keuze makkelijker.

Voor heftrucks geldt dat er in grote lijnen twee keuzeopties zijn:

1. Elektrisch aangedreven  

2. Met behulp van een verbrandingsmotor

De tweede categorie onderscheidt kent tussen lpg-, diesel- en hybride-trucks.

De energiebron bepaalt deels de duurzaamheid van de heftruckkeuze. Een elektrisch aangedreven truck kent bijvoorbeeld geen schadelijke emissies en is dus schoner en stiller dan een verbrandingstruck. Toch zijn verbranders in sommige situaties nog steeds favoriet. De trucks danken die positie onder meer aan hun kracht en vrijwel continue inzetbaarheid. Er hoeft immers geen accu te worden opgeladen of gewisseld. Het volstaat om de tank te vullen dan wel te wisselen.

Het kostenplaatje speelt een belangrijke rol in de keuze tussen verbrander of elektro

De uiteindelijke keuze hangt echter (vrijwel) altijd af van de kosten. Enerzijds de aanschafkosten, die in het algemeen voor verbranders lager zijn dan voor elektrotrucks. Anderzijds de inzetkosten. Ook aan de energiebron zijn immers kosten verbonden, zoals de prijs per kWh en de prijs van een liter brandstof. Het spreekt voor zich dat deze kosten direct zijn gerelateerd aan het energieverbruik van een truck. Houd er rekening mee dat de uitvoering van de truck een belangrijke stempel drukt op dit verbruik.

Zo zorgen bijvoorbeeld een cabine, extra voorzetapparatuur  of een hogere, zwaardere mast in een hoger energieverbruik.

Voor een goede beeldvorming is het raadzaam om ook indirecte kosten in de uiteindelijke keuze mee te nemen. Denk dan aan de transport- en opslagkosten voor de brandstof die een verbrander verbruikt. Of aan de kosten die nodig zijn om de accu van een elektrotruck te laden.

Factoren met betrekking tot een elektrische heftruck

Verder zijn er (kosten)aspecten die per aandrijving verschillen. Zo vraagt een elektrische truck bijvoorbeeld om de aanschaf van een accu en een lader. Voor een lange inzet, of een meerploegeninzet, zal – afhankelijk van het energieverbruik – een extra wisselaccu moeten worden aangeschaft.

De tijd die nodig is om de accu te laden, is eveneens bepalend voor het energieverbruik. En dus voor de kosten. Het rendement en de laadfactor van de lader zijn uiteindelijk bepalend. En die liggen voor een HF-lader altijd gunstiger.

Ook is het goed om te weten wáár de benodigde energie precies voor wordt gebruikt. Bij elektrotrucks is de hydraulische installatie – met bijna een derde van de totale benodigde energie – de grootste verbruiker. Rijden en sturen nemen samen ongeveer een kwart van het energieverbruik voor hun rekening, terwijl circa 20 procent rechtstreeks naar de lader gaat.

Factoren met betrekking tot een heftruck met verbrandingsmotor

Ook bij diesel- en lpg-trucks speelt het energieverbruik een rol. Het verhaal is hier echter minder complex, aangezien de verbruikskosten voornamelijk worden bepaald door de brandstofprijs. Met andere woorden: wat kost een liter lpg of een liter diesel? Omgerekend naar kosten per draaiuur, is een dieseltruck vaak minder gunstig dan een elektrotruck. En natuurlijk komen er nog andere kosten om de hoek kijken, zoals de transportkosten en de kosten voor de opslag van diesel of lpg-wisseltanks.

Oké, een openbaar pompstation volstaat, zolang de truck voldoet aan de wettelijke eisen voor het rijden op de openbare weg. Maar bij een intensievere inzet of bij meerdere trucks gaat er natuurlijk veel tijd verloren wanneer de chauffeur en de truck steeds naar dat tankstation moeten rijden. Een eigen opslagtank of -pomp, die regelmatig wordt gevuld door de brandstofleverancier, biedt dan uitkomst en garandeert een snelle inzetbaarheid van de trucks. Maar ook aan zo’n eigen pomp of tank zijn kosten verbonden. Bovendien gelden er regels en milieuvoorschriften, zoals een veilige afstand, een hekwerk en voorzieningen die voorkomen dat vloeistoffen in de bodem terecht komen.

Tegenover de reeds genoemde relatief lagere aanschafwaarde van een verbrander staan overigens iets hogere onderhoudskosten. Deze zorgen ervoor dat de Total Cost of Ownership (TCO) voor verbranders en elektrisch aangedreven trucks weer dichter bij elkaar komen.

Let op! Er zijn regels verbonden aan het binnen rijden met een diesel heftruck. Bekijk hier welke regels dat zijn.

Neem contact op voor meer informatie

Ook interessant

Specialist bekijkt I_Site

I_Site Vlootmanagement

I_Site verbindt uw truckvloot, verzamelt gegevens en geeft u een overzicht van wat er gebeurt. I_Site biedt inzicht in hoe u uw bedrijfsvoering kunt optimaliseren.

Lees meer >

BT Optio orderpickers

Ons productassortiment

Bekijk ons volledige assortiment vorkheftrucks, inclusief reachtrucks en orderverzamelaars.

Lees meer >

Close up on SAS logo on truck

System of Active Stability

Toyota SAS, System of Active Stability is een unieke functie die stilstand tot een minimum beperkt en de productiviteit maximaliseert.

Lees meer >

Veiligheid op de werkvloer

Ontdek alles over veiligheid op de werkvloer. Onder andere hoe u een veilig werkklimaat kunt creëren voor uw werknemers en ongelukken kunt voorkomen.

Lees meer >

Wis alles